RealMail Login


UserID:

Password:


Home arrow About us arrow Zmena DIČ
Zmena DIČ PDF Print E-mail
Od 01.05.2004 sa zmenilo DIČ spoločnosti RealNet Dňom 01.05.2004  pristúpi Slovenská republika do Európskej únie. V súčasnosti s touto udalosťou vstúpi do platnosti nová právna úprava zákona o dani z pridanej hodnoty (zákon č.289/1995 Z.z. ustanovenie § 55g zákona
č.255/2003 Z.z.).

Na základe príslušných ustanovení bolo Daňovým úradom pridelené firme: RealNet, s.r.o. nové osvedčenie o registrácii  pre daň z pridenej hodnoty a súčasne nám  bolo pridelené nové identifikačné číslo pre daň. (IČ DPH):

Daňové identikačné číslo: 2020197344
Identifikačné číslo pre daň: SK 2020197344

Touto cestou Vás žiadame o uvádzanie nášho nového IČ DPH, ktoré nadobúda platnosť od : 01.05.2004 na všetkých dokladoch týkajúcich sa našich obchodných vzťahov.

RealNet, s.r.o.
 
< Prev   Next >
© 2019 RealNet
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.